Headerbild

Bmk Tellus klubbpolicy

Varför behöver klubben policy?

 • Policyn är till för att förtydliga för både aktiva, föräldrar och andra intresserade av föreningens målsättning med verksamheten.
 • Ansvaret för att kännedom om vår policy når ut till våra ledare ligger på styrelsen. 
 • Att föräldrar och spelare känner till den är ett delat ansvar mellan styrelse, ledare och övriga som arbetar i föreningen.
 • Policyn ska ge vägledning i hur föreningen ställer sig i frågor som kan uppkomma i samband med träning, läger och matcher, samt ge vägledning och vara ett konkret levande dokument att hänvisa till som stöd för ledare i föreningen.

 

Gemensamma mål

 • Vi ska vara stolta över vår förening!
 • Vara öppen och prestigelös för synpunkter och kritik som en del av en förbättringsprocess i föreningen.
 • Vi ska vara goda representanter för klubben – icke aktiva ska associera BMK Tellus med något positivt. Det gäller såväl vid träning/tävling som utanför badmintonbanan.
 • Vi accepterar motståndares/domares beslut utan att ifrågasätta, utgå från att alla gör så gott man kan.
 • Vi uppträder på ett positivt sätt både på och utanför banan. Uppträd med respekt för både med- och motspelare, ledare, funktionärer och publik
 • Att behålla medlemmar över tiden så att de, när de blir äldre, kan bli duktiga ledare ochtränare – viktigt för att klubben ska överleva på sikt
 • Klubben ska vara öppen för alla.Bredd och elit

 • Ambitionen inom klubben är att alla som vill ska delta efter egna förutsättningar och möjligheter.
 • Det finns ingen satsning på prioriterade spelare för att nå elitnivå, utan var och en ska ha möjlighet att träna efter sin egen vilja så långt det är möjligt. Det innebär att det är viktigt att ledarna har en kontinuerlig dialog med de aktiva om vad de har för målsättning och ambitioner med sin idrott.

 

Alkohol och droger

 • BMK Tellus skall bedriva alkoholfri träning och tävling. 
 • Jobba för att senarelägga alkoholdebuten hos våra ungdomar. 
 • Ledare och tränare skall vara medvetna om att de är föredömen för ungdomarna när det gäller alkohol.
 • Om klubben anordnar fester skall måttlighet iakttas när det gäller alkohol och alkoholfria drycker skall vara huvudalternativet.
 • Tellus skall bedriva tobaksfri träning och tävling. Ledare och tränare skall vara tydliga med att idrott och tobak inte hör ihop. 
 • Vi jobbar för en doping och narkotikafri miljö. Vår inställning är att om någon medlem/ annan aktiv använder alkohol, tobak, doping eller narkotika vid träning eller tävling skall vi försöka hjälpa och inte stjälpa.

 

Styrelsen

 • Styrelsen skall hålla denna policy levande och aktuell. En viktig del i detta är att nya styrelsemedlemmar tar del av denna policy samt uppmuntras att aktivt förbättra och förändra innehållet.Tränar/ledaransvar

 • Ledare ska genom att vara goda förebilder medverka till att ungdomar inom föreningen har en positiv grundsyn.
 • De är nyckelpersoner för att rent spel, god gemenskap och ett trevligt språkråder på träningar, matcher och vid andra tillfällen då klubben är representerad.
 • Aktiva ska ha möjlighet att delta i andra idrotter om de vill. 
 • Vi ska ställa krav på spelare efter vad som är rimligt efter ålder och individuell mognad. Det gäller disciplin på träningar, eget ansvar att vara väl förberedd för träning/match, själv höra sig för om anmälan till tävlingar m.m.
 • Vi ska i klubben jobba aktivt för att inget utanförskap förekommer samt att alla känner sig delaktiga både på och utanför banan. 
 • Tänka på att ungdomarna som spelat länge i framtiden kommer ta över ledarrollen. Att uppmuntra detta genom att låta dem vara hjälptränare i nybörjargrupper tex.

 

Ungdomar/aktiva

 • Tänk på att det är allas ansvar att bidra till en bra inställning och stämning på träningar/tävlingar.
 • Komma i tid till träningar och tävlingar.
 • Vara en god kamrat, inte ge kränkande kommentarer till mina kamrater varken före, under eller efter träning/tävling.
 • Spelarna får gärna syssla med andra idrotter i samförstånd med sina ledare.
 • Tänk på att låta alla göra sin röst hörda – inte bara den som låter högst.
 • Låt tränare/träningskompisar tala till punkt.
 • Tänk på att glädje smittar. Peppa de som för stunden inte är lika muntra. Nästa gång kan det vara du som behöver extra beröm/peppning till träning/match/annat.
 • Alla har olika förutsättningar men alla kan göra sitt bästa.
 • Om något inte känns bra, tveka aldrig att prata med din tränare.Träning/Tävling

 • På tävlingar gäller att uppträda sportsligt artigt och korrekt mot motståndare,funktionärer.
 • Att vinna är inte det viktigaste, vi åker på tävlingar för att ha roligt och få möta andra spelare både på och utanför planen.
 • Vi ska vara goda representanter för klubben på tävlingar, läger och andra aktiviteter. Detta innebär att vi i största möjligaste mån bär klubbkläder vid tävlingar. Uppträder du osportsligt och otrevlig tex kastar rack eller använder ovårdat språk så drabbar det hela föreningen, men om du istället bidrar med ett gott uppförande får utomstående en positivinställning till föreningen och dess medlemmar.
 • Om du inte själv har match – försök peppa dina klubbkamrater under deras matcher.


Föräldraansvar

 • Tänk på att du är en viktig förebild! Ungdomar gör inte som du säger utan som du själv gör.
 • Stötta ditt barn i med- och motgång!
 • Visa intresse för ditt barns idrottande!
 • Ifrågasätt aldrig öppet ett domslut på tävling, alla kan göra misstag. 
 • Vara beredd på att ställa upp att köra till tävlingar som ditt barn åker till.
 • Inte tala illa om någon spelare, tränare, domare m.m inför barnen. Ta upp det med någon i styrelsen eller någon tränare om något inte fungerar.
 • Se till att barnen kommer väl förberedda till träning och match. 
 • Ha en dialog med tränaren vid ev. oklarheter. Det kan gälla tävlingar – träningsupppehåll över lov/ledigheter/dålig stämning på träningen.


BMK Tellus /Styrelsen

2016